:: MOTO KAMI ::

PENDEBAT BERWIBAWA MEMBINA KARISMA

Thursday, January 27, 2011

Latihan 27 Januari 2011

Usul - Integriti : Pendidikan Lebih Berkesan Berbanding Penguatkuasaan

Kerajaan :

PM - YB Jushua

TPM - YB Cassidy

MP - YB Hasman

Pembangkang :

KP - YB Ifa

TKP - YB Fendi

P1 - YB Nas

Margin = 2.8, Juri = 2-0

Keputusan = usul diterima (kerajaan menang)

Pendebat Terbaik = YB Fendi

No comments: