:: MOTO KAMI ::

PENDEBAT BERWIBAWA MEMBINA KARISMA

Monday, January 24, 2011

Latihan Debat

24 Januri 2011


Usul : Rasuah di Malaysia Sudah Kronik

Kerajaan :

PM - YB Fendy

TPM - YB Afiq

MP - YB Cassidy

Pembangkang :

KP - YB Ifa

TKP - YB Izzat

P1 - YB Ida

Keputusan : usul diterima

Pendebat terbaik : YB Zahida

No comments: